НП "ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ" ПО МОДУЛ 2 „ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“

НП "ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ" ПО МОДУЛ 2 „ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“

НП "ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ" ПО МОДУЛ 2 „ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“