Група "Буратино"

Група "Буратино"

Група "Буратино"

Едно дете от приказка избяга

да търси разни чудеса,

но в група Буратино то поспря се и видя:

тук децата пеят и играят, учат и творят;

добротата те намират и във приказния свят.

В група "Буратино" бързо времето тече,

с приятели любими търсим вълшебното ключе.

Вълшебното ключе, което

отключва всякакви врати

и с много знания, приятели и доброта  ще ни дари!

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ

 група „Буратино” за учебната 2023/2024г.

ГРУПА

ДФПВ

ДФПВ

ОФПВ

ДФПВ

ДФПВ

ДФПВ

ДФПВ

ДФПВ

ОФПВ

ДФПВ

Посрещане, дейност по избор, УГ и др.

Подготовка за закуска, закуска

Педагогически ситуации

Подкрепителна закуска

Игри, престой на открито, дейности по интереси, ДД извън ДОС

Подготовка за обяд и обяд

Подготовка за следобеден сън и следобеден сън

Тоалет, раздвижване, подготовка за закуска, закуска

Педагогически ситуации

ДД извън

ДОС,  свободни игри, изпращане

Първа възрастова група

6:00

8:30

8:30

9:00

9:00

10:00

10:00

10:20

10:20

12:00

12:00

13:00

13:00

15:30

15:30

16:30

16:30

16:50

16:50

18:00

Втора възрастова група

6:00

8:30

8:30

9:00

9:00

10:00

10:00

10:20

10:20

12:00

12:00

13:00

13:00

15:30

15:30

16:30

16:30

16:50

16:50

18:00

Трета възрастова група задължително предучилищно образование

6:00

8:30

8:30

9:00

9:00

10:30

10:30

10:45

10:45

12:30

12:30

13:00

13:00

15:00

15:00

15:30

15:30

16:30

16:30

18:00

Четвърта възрастова група задължително предучилищно образование

6:00

8:30

8:30

9:00

9:00

10:30

10:30

10:45

10:45

12:30

12:30

13:00

13:00

15:00

15:00

15:30

15:30

16:30

16:30

18:00

 

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА „БУРАТИНО“

за учебната 2023/2024г.

    

        понеделник

 

          

               вторник

            

                   сряда

      

              четвъртък

             

                петък

преди  обед

1.Български език

и литература

1.Български език

и литература

1.Математика

1.Математика

1.Околен свят

2. Конструиране и

технологии

2. Изобразително

изкуство

 

2.Музика

2.Околен свят

2.Музика

 

 

3. Физическа култура

 

 

 

 

3.Изобразително

изкуство

следобед

3.Физическа култура

4.Математика

3.Конструиране и   

    технологии

3.Български език и

    литература

4.Физическа култура