Група "Буратино"

Група "Буратино"

Група "Буратино"

Едно дете от приказка избяга

да търси разни чудеса,

но в група Буратино то поспря се и видя:

тук децата пеят и играят, учат и творят;

добротата те намират и във приказния свят.

В група "Буратино" бързо времето тече,

с приятели любими търсим вълшебното ключе.

Вълшебното ключе, което

отключва всякакви врати

и с много знания, приятели и доброта  ще ни дари!

                                             ДНЕВЕН РЕЖИМ

                      четвърта група „Буратино” за учебната 2021/2022г.

ВРЕМЕ

ДЕЙНОСТ

от 6.00 часа до 8.10 часа

прием на децата; допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

от 8.10 часа до 8.30 часа

утринно раздвижване

от 8.30 часа до 9.00 часа

подготовка за закуска, закуска

от 9.00 часа до 10.30 часа

педагогически ситуации

от 10.30 часа до 10.45 часа

   подкрепителна закуска

от 10.45 часа до 12.30 часа

допълнителни форми на педагогическо взаимодействие - игри и престой на открито, дейности по интереси

от 12.00 часа до 13.00 часа

подготовка за обяд и обяд

от 13.00 часа до 15.00 часа

подготовка за следобеден сън и следобеден сън

от 15.00 часа до 15.15 часа

допълнителни форми на педагогическо взаимодействие - подвижни игри

от 15.15 часа до 15.30 часа

подготовка за следобедна закуска, следобедна закуска

от 15.30 часа до 16.30 часа

педагогически ситуации

от 16.30 часа до 17.00 часа

допълнителни форми на педагогическо  взаимодействие – дейности по интереси

от 17.00 часа до 18.00 часа

свободни игри и изпращане

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 СЕДМИЧНА  ПРОГРАМА  ЗА  ЧЕТВЪРТА  ВЪЗРАСТОВА  ГРУПА

                                              „БУРАТИНО“ – 2021 – 2022 Г.

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

преди обед

1.Български език и литература

1.Български език

и литература

1.Музика

1.Български език и литература

1.Математика

2.Околен свят

2.Математика

2.Математика

2.Околен свят

2.Физическа култура

3.Музика

3.Изобразително изкуство

3.Конструиране и технологии

3.Физическа култура

3.Изобразително изкуство

следобед

4.Физическа култура

4.Околен свят

4.Околен свят

4.Математика

4.Конструиране и технологии