БДП

Безопасност на движението по пътищата (БДП)

Обучението по БДП в детската градина има изключително важно значение за изграждане на отношение към пътната безопасност. В този начален етап, ние педагогическите специалисти от ДГ "Гина Кунчева", целим да надградим развитието на уменията на децата за включване последователно в различните роли на пътя, като пешеходец, велосипедист и в крайна сметка – да създадем положително отношение и поведение към пътната безопасност за всички участници в движението.

Уважаеми родители,

Образователна платформа Уча.се, са разработили видео уроци по безопасност на движение по пътищата, подходящи за деца и младежи. Те са публикувани както на сайта на ДАБДП – "Интерактивни уроци", така и на интернет адреса на платформата. Видео уроците са публикувани в отделна категория и са достъпни на следния линк: http://www.sars.gov.bg/deinost-na-dabdp/interaktivni-uroci/. Също така са налични и в YouTube канала на агенция StateAgency RoadSafety.