Често задавани въпроси

Каква е разликата между Монтесори обучението и традиционното обучение?

  • Традиционната образователна система разглежда обучението като линеен процес, при който най-много знания се получават в университета. Според д-р Мария Монтесори развитието на човек преминава през няколко равнини/етапа, където успешното приключване на един води до успешната реализация на друг;
  • Периодът от раждането до шестата година е времето, когато детето е способно да научи най-много с най-малко усилия;
  • В центъра на Монтесори обучението е детето. Обучаващият е „водач”, който следва детето, а не учител;
  • Детето се развива със свое собствено темпо;
  • Самодисциплината и волята се развиват по естествен път;
  • Монтесори не дава готови отговори на децата, а „ключове”, чрез които те да изследват, мислят и откриват;
  • Уменията за общуване и социалните контакти се развиват заедно със самостоятелността на децата;Д-р Монтесори следва естествените наклонности и потребности на човека и базира своя метод на обучение на: учене чрез изследване, преживяване чрез сетивата и работа с ръцете.

Какво означава „попиващ ум” и каква е ролята му в развитието на детето?

В книгата си “Попиващият ум”, Мария Монтесори споделя: „Нашата роля като възрастни не се състои в това да преподаваме, а да подпомагаме детския ум в неговото развитие.”
Попиващият ум, открит от д-р Монтесори, е несъмнено революционен и може напълно да промени подхода към обучението. Онова, което всички ние би трябвало да разберем е колко важен е той, както и че първите години на нашия живот са определящи за по-нататъшното ни съществуване. Попиващият ум е забележителна мисловна способност, която позволява на детето да попива знания бързо и без усилия. Детето попива всичко от заобикалящата го среда и именно затова първата равнина (етап) от развитието му е от основно значение. През този период на развитие детето има различен вид ум. То с еднаква лекота поема и опростените, и сложните неща.

Ако детето не продължи своето образование в Монтесори училище след шестата си година, ще загуби ли наученото?

Не само че няма да загуби наученото, но ще се справи и по-добре. Децата, обучавани в Монтесори среда имат добри обноски и маниери, дисциплинирани са, гъвкави и креативни.
Първите години от живота на детето са най-важните, защото тогава то започва да се изгражда като личност, учи без усилие и научава по-голяма част от всичко онова, което ще научи през остатъка от живота си. Монтесори средата е подготвена да отговори на всички нужди и потребности на детето и натрупания опит, знания и умения през тези първи години не се забравят.

Каква е ролята на обучаващия в учебната стая?

Д-р Монтесори вижда преподавателя в детската къща като обучаващ от нов тип, който „вместо умението да говори, трябва да се сдобие със силата на мълчанието; вместо да преподава, трябва да наблюдава; вместо гордото достойнство на човек, който твърди, че е безгрешен, да се обвие в скромност.” (Напредналият Монтесори Метод, т.1). Монтесори обучаващият е наблюдател, както и служител на детския дух и когато види проявленията на този дух, отговарящи на неговата вяра, обучаващият достига ниво на радост и любов, до което не е достигал преди това. Само подготвен обучаващ, който вярва в метода, в децата и в себе си и прилага метода в неговата пълнота, може да помогне на детето поело по пътя към самостоятелността.

Защо наблюдението има важна роля в Монтесори?

Целта на наблюдението е от една страна да се разбере какви са потребностите на децата и да се отговори на тях, а от друга - да се отстранят всички пречки, които децта срещат в развитието и растежа си.
Наблюдението е „крайъгълен камък” и „извор на жизнена и развиваща сила” в работата на д-р Монтесори и „ вдъхновява любовта, която струи от нея.” (Joosten, A.M.). Мария Монтесори споделя: “Наблюдението е изкуство, което трябва да се упражнява. Не е лесно. Трябва да се освободим от своите предразсъдъци особено по отношение на детето. Наблюдението не съди и още по-малко не си създава предварително мнение." (Монтесори, М., Формирането на човека). Наблюдението е способност, която се придобива чрез практика.

За кого е подходящ Монтесори метода?

За всеки. Монтесори е подходящ метод на обучение, независимо дали децата са надарени или имат затруднения в развитието.

Защо Монтесори материалите трябва да бъдат представени от подготвен, квалифициран обучаващ?

Обучаващият е динамичната връзка между децата и учебната среда.
Има определена последователност и изисквания, свързани с най-дребния детайл, при представянето на дадена активност. Ако обучаващият не разбира теоритичната обосновка зад всеки учебен материал и не е преминал през собственото си преобразяване и обучение, не би могъл да осигури необходимото за развитието и нуждите на детето.

Вярно ли е, че заниманията са само индивидуални? Как се развиват умения за общуване?

Не. Наред с индивидуалните презентации, има и презентации с по две или три деца или в малки групи. Всеки ден след тричасовия работен цикъл децата заедно участват в т.нар. „време на кръга”, когато заедно играят игра, четат, учат песен или стихотворение. Те играят навън заедно, спортуват заедно или работят в градината. Имат много възможности да общуват и развиват умения за социални контакти по време на закуска или на обяд.

Участват ли родителите в живота на децата си и как?

Ние вярваме, че съвместната работа с родителите води до най-добри резултати в обучението. Родителите имат възможност да се включат в Обществото на родители, доброволно да помагат в различни инициативи, да празнуват заедно празници и рождени дни. Има дни, в които родителите могат да дойдат и за 20 минути да прочетат книжка на децата, да научат заедно песен или стих. Родителите биват окуражавани да ни посещават като разказват на децата за различни традиции и обичаи, организират и участват в разнообразни проекти по изкуства.

Вярно ли е, че децата винаги са свободни да правят каквото поискат?

И да, и не. Има свобода, но и определени ограничения, свързани с нея.
Например, децата могат да избират материалите, с които да работят, но само ако преди това са имали презентация от преподавателя на тези активности и ако друго дете не използва материала в този момент.

Каква е квалификацията на преподавателите?

Във всяка група преподавателите са с бакалавърска или магистърска степен придружена от диплома за завършена Професионално-квалификационна програма по МОНТЕСОРИ ПЕДАГОГИКА „Въведение в Монтесори педагогиката при групова работа с деца". Учителите посещават международни семинари, следдипломни курсове и обучения за повишаване на квалификацията ежегодно.

Кога се приемат деца в ДГ „Г. Кунчева”?

Приемът е целогодишен при наличие на свободни места. Приемът за следваща учебна година обикновено започва през месец януари.

Колко често се извеждат навън децата?

Децата излизат навън ежедневно преди обяд и следобяд през пролетта, лятото, есента и част от зимата. През зимата, когато се стъмва в 16:30 часа децата излизат навън само преди обяд. Когато има буря, оставаме за игра в стаята.