Група "Щурче"

Група "Щурче"

Група "Щурче"

Цел на педагогическия екип:

Нашата цел е повишаване качеството на възпитание и обучение чрез прилагане на Държавните образователни стандарт в подготвителна за училище група.

                 Задачи:

1. Педагогическо взаимодействие, ориентирано към личността на детето за изграждане и утвърждаване на национални ценности и европейско самосъзнание.

2. Създаване на благоприятна материална среда за формиране на умения и навици, спомагащи за безпроблемно адаптиране към новата социална среда и към ученето.

3. Активна родителска съпричастност във възпитателно-образовтелния процес и при решаване на възникнали проблеми в детската градина.

 

                                              ДНЕВЕН РЕЖИМ

                         група „Щурче” за учебната 2023/2024г. 

 

ГРУПА

ДФПВ

ДФПВ

ОФПВ

ДФПВ

ДФПВ

ДФПВ

ДФПВ

ДФПВ

ОФПВ

ДФПВ

Посрещане, дейност по избор, УГ и др.

Подготовка за закуска, закуска

Педагогически ситуации

Подкрепителна закуска

Игри, престой на открито, дейности по интереси, ДД извън ДОС

Подготовка за обяд и обяд

Подготовка за следобеден сън и следобеден сън

Тоалет, раздвижване, подготовка за закуска, закуска

Педагогически ситуации

ДД извън

ДОС,  свободни игри, изпращане

Първа възрастова група

6:00

8:30

8:30

9:00

9:00

10:00

10:00

10:20

10:20

12:00

12:00

13:00

13:00

15:30

15:30

16:30

16:30

16:50

16:50

18:00

Втора възрастова група

6:00

8:30

8:30

9:00

9:00

10:00

10:00

10:20

10:20

12:00

12:00

13:00

13:00

15:30

15:30

16:30

16:30

16:50

16:50

18:00

Трета възрастова група задължително предучилищно образование

6:00

8:30

8:30

9:00

9:00

10:30

10:30

10:45

10:45

12:30

 

12:30

13:00

13:00

15:00

15:00

15:30

15:30

16:30

16:30

18:00

Четвърта възрастова група задължително предучилищно образование

6:00

8:30

8:30

9:00

9:00

10:30

10:30

10:45

10:45

12:30

12:30

13:00

13:00

15:00

15:00

15:30

15:30

16:30

16:30

18:00

 

              СЕДМИЧНА  ПРОГРАМА  ЗА  ТРЕТА  ВЪЗРАСТОВА  ГРУПА „ЩУРЧЕ“ 2023/2024 учебна година

 

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1.ОС 1.БЕЛ 1.МАТЕМАТИКА 1.ОС 1.КТ
2.ИИ 2.ФК 2.Музика 2.ИИ 2.ФК
3.МУЗИКА        
следобед
1.КТ 1.ОС 1.БЕЛ 1.ФК 1.Математика