Група "Щурче"

Група "Щурче"

Група "Щурче"

Цел на педагогическия екип:

Нашата цел е повишаване качеството на възпитание и обучение чрез прилагане на Държавните образователни стандарт в подготвителна за училище група.

                 Задачи:

1. Педагогическо взаимодействие, ориентирано към личността на детето за изграждане и утвърждаване на национални ценности и европейско самосъзнание.

2. Създаване на благоприятна материална среда за формиране на умения и навици, спомагащи за безпроблемно адаптиране към новата социална среда и към ученето.

3. Активна родителска съпричастност във възпитателно-образовтелния процес и при решаване на възникнали проблеми в детската градина.

 

                                              ДНЕВЕН РЕЖИМ

             Първа група „Щурче” за учебната 2021/2022г. 

ВРЕМЕ

ДЕЙНОСТ

от 6.00 часа до 8.10 часа

прием на децата; допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

от 8.10 часа до 8.30 часа

утринно раздвижване

от 8.30 часа до 9.00 часа

подготовка за закуска, закуска

от 9.00 часа до 10.00 часа

педагогически ситуации

от 10.00часа до 10.20 часа

   подкрепителна закуска

от 10.20 часа до 12.00 часа

допълнителни форми на педагогическо взаимодействие - игри и престой на открито, дейности по интереси

от 12.00 часа до 13.00 часа

подготовка за обяд и обяд

от 13.00 часа до 15.30 часа

подготовка за следобеден сън и следобеден сън

от 15.30 часа до 16.00 часа

допълнителни форми на педагогическо взаимодействие - подвижни игри

от 16.10 часа до16.30 часа

подготовка за следобедна закуска, следобедна закуска

от 16.30 часа до 16.50 часа

педагогическа ситуация

от 16.50 часа до 18.00 часа

допълнителни форми на педагогическо  взаимодействие - свободни игри и изпращане

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

              СЕДМИЧНА  ПРОГРАМА  ЗА  ПЪРВА  ВЪЗРАСТОВА  ГРУПА „ЩУРЧЕ“ – 2021 – 2022 Г.

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1.ИИ 1.БЕЛ 1.МАТЕМАТИКА 1.ИИ 1.КТ
2.Музика 2.ФК 2.ФК   2.МУЗИКА
Следобед
1.ОС 1.КТ 1.ОС 1.ФК 1.БЕЛ