Монтесори група "Слънце"

Монтесори група "Слънце"

Монтесори група "Слънце"

Група „Слънце” е приветливо, жизнерадостно и уютно място, в което децата се учат да живеят заедно, да споделят радостта и мечтите си, център за сътрудничество между деца, учители и родители.

В групата сме изградили подкрепяща среда, в която децата растат със самочувствието, че са значими, ценни и обичани. Осигуряваме комфорта на всяко дете, развитие на детската любознателност, самостоятелност и творчество. Създаваме условия в детските сърца да поникнат първите цветове на добрите дела.

Мисията ни е да подготвим децата за новата им социална роля - ученик и да направим прехода към учебната дейност приятен и забавен за тях. Създаваме условия за развитие потенциала на всяко дете и неговата индивидуалност. Пазим и закриляме тяхното детство, стимулираме игрите и творческите изяви. В групата ни е създадена подходяща среда за игри, забавления и интелектуално развитие на децата. Стремим се да възпитаваме любов към природата и здравословния начин на живот. В нашата група всеки внася свой нюанс. Тук децата са свободни, щастливи, добронамерени. Проявяват своите таланти, откриват тайните на големия шарен свят, вземат правилни решения и носят отговорности. От нас получават доверие, подкрепа, съпричастност.

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ

група „Слънце” за учебната 2023/2024г.   

ГРУПА

ДФПВ

ДФПВ

ОФПВ

ДФПВ

ДФПВ

ДФПВ

ДФПВ

ДФПВ

ОФПВ

ДФПВ

Посрещане, дейност по избор, УГ и др.

Подготовка за закуска, закуска

Педагогически ситуации

Подкрепителна закуска

Игри, престой на открито, дейности по интереси, ДД извън ДОС

Подготовка за обяд и обяд

Подготовка за следобеден сън и следобеден сън

Тоалет, раздвижване, подготовка за закуска, закуска

Педагогически ситуации

ДД извън

ДОС,  свободни игри, изпращане

Първа възрастова група

6:00

8:30

8:30

9:00

9:00

10:00

10:00

10:20

10:20

12:00

12:00

13:00

13:00

15:30

15:30

16:30

16:30

16:50

16:50

18:00

Втора възрастова група

6:00

8:30

8:30

9:00

9:00

10:00

10:00

10:20

10:20

12:00

12:00

13:00

13:00

15:30

15:30

16:30

16:30

16:50

16:50

18:00

Трета възрастова група задължително предучилищно образование

6:00

8:30

8:30

9:00

9:00

10:30

10:30

10:45

10:45

12:30

12:30

13:00

13:00

15:00

15:00

15:30

15:30

16:30

16:30

18:00

Четвърта възрастова група задължително предучилищно образование

6:00

8:30

8:30

9:00

9:00

10:30

10:30

10:45

10:45

12:30

12:30

13:00

13:00

15:00

15:00

15:30

15:30

16:30

16:30

18:00

 

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА „СЛЪНЦЕ“

за учебната 2023/2024г. 

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1.Музика 1.ОС 1.БЕЛ 1.МАТ 1.Музика
2.БЕЛ   2.ИИ   2.ИИ
Следобед
1.ФК 1.ФК 1.ФК 1.OС 1.КТ