Група "Слънце"

Група "Слънце"

Група "Слънце"

Група „Слънце” е приветливо, жизнерадостно и уютно място, в което децата се учат да живеят заедно, да споделят радостта и мечтите си, център за сътрудничество между деца, учители и родители.

В групата сме изградили подкрепяща среда, в която децата растат със самочувствието, че са значими ,ценни и обичани. Осигуряваме комфорта на всяко дете, развитие на детската любознателност, самостоятелност и творчество. Създаваме условия в детските сърца да поникнат първите цветове на добрите дела.

Мисията ни е да подготвим децата за новата им социална роля - ученик и да направим прехода към учебната дейност приятен и забавен за тях. Създаваме условия за развитие потенциала на всяко дете и неговата индивидуалност. Пазим и закриляме тяхното детство, стимулираме игрите и творческите изяви. В групата ни е създадена подходяща среда за игри, забавления и интелектуално развитие на децата. Стремим се да възпитаваме любов към природата и здравословния начин на живот. В нашата група всеки внася свой нюанс. Тук децата са свободни, щастливи, добронамерени. Проявяват своите таланти, откриват тайните на големия шарен свят, вземат правилни решения и носят отговорности. От нас получават доверие, подкрепа, съпричастност.

 

                                         ДНЕВЕН РЕЖИМ

            Четвърта група „Слънце” за учебната 2021/2022г.   

ВРЕМЕ

ДЕЙНОСТ

от 6.00 часа до 8.10 часа

прием на децата; допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

от 8.10 часа до 8.30 часа

утринно раздвижване

от 8.30 часа до 9.00 часа

подготовка за закуска, закуска

от 9.00 часа до 10.30 часа

педагогически ситуации

от 10.30 часа до 10.45 часа

   подкрепителна закуска

от 10.45 часа до 12.30 часа

допълнителни форми на педагогическо взаимодействие - игри и престой на открито, дейности по интереси

от 12.00 часа до 13.00 часа

подготовка за обяд и обяд

от 13.00 часа до 15.00 часа

подготовка за следобеден сън и следобеден сън

от 15.00 часа до 15.15 часа

допълнителни форми на педагогическо взаимодействие - подвижни игри

от 15.15 часа до 15.30 часа

подготовка за следобедна закуска, следобедна закуска

от 15.30 часа до 16.30 часа

педагогически ситуации

от 16.30 часа до 17.00 часа

допълнителни форми на педагогическо  взаимодействие – дейности по интереси

от 17.00 часа до 18.00 часа

свободни игри и изпращане

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                 СЕДМИЧНА  ПРОГРАМА  ЗА  ЧЕТВЪРТА  ВЪЗРАСТОВА  ГРУПА

                                                   „СЛЪНЦЕ“ – 2021 – 2022 Г.

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1.Музика 1.ОС 1.БЕЛ 1.МАТ 1.Музика
2.БЕЛ 2.ИИ 2.ИИ 2.ФК 2.МАТ
3.ОС       3.КТ
Следобед
1.ФК 1.ФК 1.БЕЛ 1.МАТ 1.КТ