Група "Маргаритка"

Група "Маргаритка"

Група "Маргаритка"

При организиране всекидневния живот на децата в група „Маргаритка” ние предлагаме стимулираща и подкрепяща среда. При нас интерактивните игри и ситуации са водещи. Затова усмивката е наш постоянен спътник.

Педагогическото взаимодействие е насочено към осигуряване комфорта на всяко дете, развитие на детската инициативност, любознателност, самостоятелност и творчество. Всяко дете за нас е самостоятелност. Ние поощряваме сътрудничеството, подкрепата и съвместните преживявания.

Родителите са наши партньори. Ние отчитаме тяхната основна роля за развитие на детето.

При нас е интересно, защото всички заедно празнуваме, организираме изложби и благотворителни изяви, посещаваме забележителности. Така пренасяме усвоените знания и умения в нови ситуации.

Можем да Ви дадем съвети за възпитанието и развитието на децата, да Ви информираме за проектите на групата, както и да Ви дадем насоки за занимания в семейството.

Хей, елате тук при нас, ще бъде радост и за вас!

                                        ДНЕВЕН РЕЖИМ

             Трета група „Маргаритка” за учебната 2021/2022г.

ВРЕМЕ

ДЕЙНОСТ

от 6.00 часа до 8.10 часа

прием на децата; допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

от 8.10 часа до 8.30 часа

утринно раздвижване

от 8.30 часа до 9.00 часа

подготовка за закуска, закуска

от 9.00 часа до 10.30 часа

педагогически ситуации

от 10.30 часа до 10.45 часа

   подкрепителна закуска

от 10.45 часа до 12.30 часа

допълнителни форми на педагогическо взаимодействие - игри и престой на открито, дейности по интереси

от 12.00 часа до 13.00 часа

подготовка за обяд и обяд

от 13.00 часа до 15.00 часа

подготовка за следобеден сън и следобеден сън

от 15.00 часа до 15.15 часа

допълнителни форми на педагогическо взаимодействие - подвижни игри

от 15.15 часа до 15.30 часа

подготовка за следобедна закуска, следобедна закуска

от 15.30 часа до 16.30 часа

педагогически ситуации

от 16.30 часа до 17.00 часа

допълнителни форми на педагогическо  взаимодействие – дейности по интереси

от 17.00 часа до 18.00 часа

свободни игри и изпращане

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

           

 

   СЕДМИЧНА  ПРОГРАМА  ЗА  ВТОРА  ВЪЗРАСТОВА  ГРУПА  „МАРГАРИТКА“ – 2021 – 2022 Г.

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1.ОС 1.БЕЛ 1.МАТЕМАТИКА 1.ОС 1.КТ
2.ИИ 2.ФК 2.БЕЛ 2.ИИ 2.МАТЕМАТИКА
3.ФК   3.МУЗИКА   3.МУЗИКА
Следобед
1.МАТЕМАТИКА 1.ОС 1.КТ 1.ФК 1.БЕЛ