Новини

Дарение

На 20.09.2022г. бяха отворени кутиите от инициативата: „Заедно можем повече!". Събраните средства са в размер на 1636.00 /хиляда шестотин тридесет и шест лева/ Днес, 29.09.2022 г. цялата сума беше преведена по сметка на семейството на дете от ДГ „Гина Кунчева", пострадало от наводнението в с. Каравелово. Благодарим на всички дарители!

Научи повече