Група, филиал с. Богдан

Група, филиал с. Богдан

         

ДНЕВЕН РЕЖИМ 

четвърта група, филиал с. Богдан за учебната 2023/2024г. 

 

ГРУПА

ДФПВ

ДФПВ

ОФПВ

ДФПВ

ДФПВ

ДФПВ

ДФПВ

ДФПВ

ОФПВ

ДФПВ

Посрещане, дейност по избор, УГ и др.

Подготовка за закуска, закуска

Педагогически ситуации

Подкрепителна закуска

Игри, престой на открито, дейности по интереси, ДД извън ДОС

Подготовка за обяд и обяд

Подготовка за следобеден сън и следобеден сън

Тоалет, раздвижване, подготовка за закуска, закуска

Педагогически ситуации

ДД извън

ДОС,  свободни игри, изпращане

Първа възрастова група

6:00

8:30

8:30

9:00

9:00

10:00

10:00

10:20

10:20

12:00

12:00

13:00

13:00

15:30

15:30

16:30

16:30

16:50

16:50

18:00

Втора възрастова група

6:00

8:30

8:30

9:00

9:00

10:00

10:00

10:20

10:20

12:00

12:00

13:00

13:00

15:30

15:30

16:30

16:30

16:50

16:50

18:00

Трета възрастова група задължително предучилищно образование

6:00

8:30

8:30

9:00

9:00

10:30

10:30

10:45

10:45

12:30

 

12:30

13:00

13:00

15:00

15:00

15:30

15:30

16:30

16:30

18:00

Четвърта възрастова група задължително предучилищно образование

6:00

8:30

8:30

9:00

9:00

10:30

10:30

10:45

10:45

12:30

12:30

13:00

13:00

15:00

15:00

15:30

15:30

16:30

16:30

18:00

    

                                                 СЕДМИЧНА  ПРОГРАМА 

          ЗА  ЧЕТВЪРТА  ВЪЗРАСТОВА  ГРУПА, филиал с. Богдан – 2023 – 2024 Г. 

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

преди обед

Български език и литература

Математика

Математика

Математика

Български език и литература

Околен свят

Български език и литература

Конструиране и технологии

Околен свят

Конструиране и технологии

Изобразително изкуство

 

 

Изобразително изкуство

 

 

следобед

Физическа култура

Физическа култура

Музика

Физическа култура

Музика