Монтесори група "Звънче"

Монтесори група "Звънче"

Монтесори група "Звънче"

В Монтесори група „Звънче” ние реализираме интердисциплинарна образователна програма, базирана на идеите за развитие на 3-6 годишното дете на Д-Р МАРИЯ МОНТЕСОРИ и съвременните теории на детската психология и педагогика. Ние прилагаме индивидуален подход към всяко дете, с респект и зачитане на неговия уникален стил и принос към общността. Децата се обучават в подготвена среда с повече от 400 мултисензорни Монтесори материали по основните учебни предмети - математика, български език, природни науки, практически умения за живот, музика, изкуство и култура. Обучението в групата се осъществява от дипломирани Монтесори педагози и покрива всички изискванията на държавните образователни стандарти, а също така отговаря на най-високите международни Монтесори образователни критерии. Дворът е нашето учебно пространство на открито, където децата учат чрез игра и лично преживяване сред природата. За да осигурим пълноценно време за учене, игра и почивка, ние следваме точно определен дневен режим, ред и ритъм.

Всеки, който дойде при нас ще се чувства обгърнат от много обич и топлота, защото ние се обичаме и сме като едно голямо задружно семейство! 

                                          ДНЕВЕН РЕЖИМ

                      Трета група „Звънче” за учебната 2021/2022г.

ВРЕМЕ

ДЕЙНОСТ

от 6.00 часа до 8.10 часа

прием на децата; допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

от 8.10 часа до 8.30 часа

утринно раздвижване

от 8.30 часа до 9.00 часа

подготовка за закуска, закуска

от 9.00 часа до 10.30 часа

педагогически ситуации

от 10.30 часа до 10.45 часа

   подкрепителна закуска

от 10.45 часа до 12.30 часа

допълнителни форми на педагогическо взаимодействие - игри и престой на открито, дейности по интереси

от 12.00 часа до 13.00 часа

подготовка за обяд и обяд

от 13.00 часа до 15.00 часа

подготовка за следобеден сън и следобеден сън

от 15.00 часа до 15.15 часа

допълнителни форми на педагогическо взаимодействие - подвижни игри

от 15.15 часа до 15.30 часа

подготовка за следобедна закуска, следобедна закуска

от 15.30 часа до 16.30 часа

педагогически ситуации

от 16.30 часа до 17.00 часа

допълнителни форми на педагогическо  взаимодействие – дейности по интереси

от 17.00 часа до 18.00 часа

свободни игри и изпращане

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

           

           

          СЕДМИЧНА  ПРОГРАМА  ЗА  ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА  ГРУПА

                                                „ЗВЪНЧЕ“ – 2021 – 2022 Г.

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

преди обед

Български език и литература

Математика

Български език и литература

Математика

Конструиране и технологии

Физическа култура

Изобразително изкуство

Музика

Физическа култура

Музика

Околен свят

 

Околен свят

Изобразително изкуство

 

следобед

Околен свят

Физическа култура

Конструиране и технологии

Български език и литература

Физическа култура