Монтесори група "Звънче"

Монтесори група "Звънче"

Монтесори група "Звънче"

В Монтесори група „Звънче” ние реализираме интердисциплинарна образователна програма, базирана на идеите за развитие на 3-6 годишното дете на Д-Р МАРИЯ МОНТЕСОРИ и съвременните теории на детската психология и педагогика. Ние прилагаме индивидуален подход към всяко дете, с респект и зачитане на неговия уникален стил и принос към общността. Децата се обучават в подготвена среда с повече от 400 мултисензорни Монтесори материали по основните учебни предмети - математика, български език, природни науки, практически умения за живот, музика, изкуство и култура. Обучението в групата се осъществява от дипломирани Монтесори педагози и покрива всички изискванията на държавните образователни стандарти, а също така отговаря на най-високите международни Монтесори образователни критерии. Дворът е нашето учебно пространство на открито, където децата учат чрез игра и лично преживяване сред природата. За да осигурим пълноценно време за учене, игра и почивка, ние следваме точно определен дневен режим, ред и ритъм.

Всеки, който дойде при нас ще се чувства обгърнат от много обич и топлота, защото ние се обичаме и сме като едно голямо задружно семейство!  

ДНЕВЕН РЕЖИМ

група „Звънче” за учебната 2023/2024г.

ГРУПА

ДФПВ

ДФПВ

ОФПВ

ДФПВ

ДФПВ

ДФПВ

ДФПВ

ДФПВ

ОФПВ

ДФПВ

Посрещане, дейност по избор, УГ и др.

Подготовка за закуска, закуска

Педагогически ситуации

Подкрепителна закуска

Игри, престой на открито, дейности по интереси, ДД извън ДОС

Подготовка за обяд и обяд

Подготовка за следобеден сън и следобеден сън

Тоалет, раздвижване, подготовка за закуска, закуска

Педагогически ситуации

ДД извън

ДОС,  свободни игри, изпращане

Първа възрастова група

6:00

8:30

8:30

9:00

9:00

10:00

10:00

10:20

10:20

12:00

12:00

13:00

13:00

15:30

15:30

16:30

16:30

16:50

16:50

18:00

Втора възрастова група

6:00

8:30

8:30

9:00

9:00

10:00

10:00

10:20

10:20

12:00

12:00

13:00

13:00

15:30

15:30

16:30

16:30

16:50

16:50

18:00

Трета възрастова група задължително предучилищно образование

6:00

8:30

8:30

9:00

9:00

10:30

10:30

10:45

10:45

12:30

12:30

13:00

13:00

15:00

15:00

15:30

15:30

16:30

16:30

18:00

Четвърта възрастова група задължително предучилищно образование

6:00

8:30

8:30

9:00

9:00

10:30

10:30

10:45

10:45

12:30

12:30

13:00

13:00

15:00

15:00

15:30

15:30

16:30

16:30

18:00

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА „ЗВЪНЧЕ“

за учебната 2023/2024г.

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА „ЗВЪНЧЕ“

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

преди обед

Околен свят

Математика

Околен свят

Математика

Конструиране и технологии

Музика

Физическа култура

Музика

Изобразително изкуство

Физическа култура

Български език и литература

Изобразително изкуство

Български език и литература

 

 

следобед

Физическа култура

Математика

Български език и литература

Математика

Околен свят

Български език и литература

 

 

Конструиране и технологии