Монтесори група "Златна рибка"

Монтесори група "Златна рибка"

Монтесори група "Златна рибка"

Детството е период от живота, в който децата се опитват да проучат максимално живота, да го опознаят и да могат да живеят по-най добрият начин за тях във своето най-ранно развитие. Знаейки това, като специалисти в тази област, ние учителите се стараем от една страна да проучим индивидуалния свят на всяко едно дете, което ни е поверено, да възпитаваме, да открием неговите възможности и желания за развитие, и от друга страна да съвместим техния индивидуализъм  към необходимостите на бъдещия социален живот в обществото, в което те тепърва постепенно ще навлизат.

Нашето педагогическо взаимодействие с децата е многостранно, но и целенасочено. Стараем се да открием най-добрите и ценни техни качества и да ги стимулираме за още повече в тази насока, да коригираме някои слабости, като им дадем възможност сами да осъзнаят необходимостта от това и сами да направят правилния избор. Полагаме усилия да поставим толерантността като важна  норма в тяхната ежедневна комуникация в условията на детската група. Всички тези фундаментални  задачи, които сме си поставили в рамките на работата ни с децата,  осъществяваме във възможно най-хармонично  изградената среда на детския микросвят,  който съществува в нашата група „Златна рибка“, където на власт са уважението, добротата, взаимопомощта, инициативността, творческите изяви.

Щастливите усмивки на децата, успехите които постигат в своето индивидуално и колективно развитие и удовлетворението на техните родители, изразено в ежедневни отзиви или конкретни разговори са барометър за правилността  на подхода, който прилагаме в работата ни с децата.

Всички усилия на педагозите в група „Златна рибка“ неизменно водят до постепенно и  плавно преминаване на нашите възпитаници в следващия етап на тяхното вече училищно образование, като едновременно с това придобиват знания, навици и умения за по–нататъшната си среща с колективния живот на нашето общество.

 

                                          ДНЕВЕН РЕЖИМ  

          Втора група „Златна рибка” за учебната 2021/2022г.

ВРЕМЕ

ДЕЙНОСТ

от 6.00 часа до 8.10 часа

прием на децата; допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

от 8.10 часа до 8.30 часа

утринно раздвижване

от 8.30 часа до 9.00 часа

подготовка за закуска, закуска

от 9.00 часа до 10.00 часа

педагогически ситуации

от 10.00часа до 10.20 часа

   подкрепителна закуска                                     

от 10.20 часа до 12.00 часа

допълнителни форми на педагогическо взаимодействие - игри и престой на открито, дейности по интереси

от 12.00 часа до 13.00 часа

подготовка за обяд и обяд

от 13.00 часа до 15.30 часа

подготовка за следобеден сън и следобеден сън

от 15.30 часа до 16.00 часа

допълнителни форми на педагогическо взаимодействие - подвижни игри

от 16.10 часа до16.30 часа

подготовка за следобедна закуска, следобедна закуска

от 16.30 часа до 16.50 часа

педагогическа ситуация

от 16.50 часа до 18.00 часа

допълнителни форми на педагогическо  взаимодействие - свободни игри и изпращане

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

             

                СЕДМИЧНА  ПРОГРАМА  ЗА  ВТОРА  ВЪЗРАСТОВА  ГРУПА

                                   „ЗЛАТНА РИБКА“ – 2021 – 2022 Г.

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

преди обед

1.Математика

2.Физическа култура

3.Музика

1.Български език и литература

2.Околен свят

1.Изобразително изкуство

2.Математика

1.Български език и литература

2.Изобразително изкуство

1.Конструиране и технологии

2.Музика

 

 

1.Български език и литература

1.Конструиране и технологии

1.Физическа култура

1. Околен свят

1. Физическа култура