Монтесори група "Златна рибка"

Монтесори група "Златна рибка"

Монтесори група "Златна рибка"

Детството е период от живота, в който децата се опитват да проучат максимално живота, да го опознаят и да могат да живеят по-най добрият начин за тях във своето най-ранно развитие. Знаейки това, като специалисти в тази област, ние учителите се стараем от една страна да проучим индивидуалния свят на всяко едно дете, което ни е поверено, да възпитаваме, да открием неговите възможности и желания за развитие, и от друга страна да съвместим техния индивидуализъм  към необходимостите на бъдещия социален живот в обществото, в което те тепърва постепенно ще навлизат.

Нашето педагогическо взаимодействие с децата е многостранно, но и целенасочено. Стараем се да открием най-добрите и ценни техни качества и да ги стимулираме за още повече в тази насока, да коригираме някои слабости, като им дадем възможност сами да осъзнаят необходимостта от това и сами да направят правилния избор. Полагаме усилия да поставим толерантността като важна  норма в тяхната ежедневна комуникация в условията на детската група. Всички тези фундаментални  задачи, които сме си поставили в рамките на работата ни с децата,  осъществяваме във възможно най-хармонично  изградената среда на детския микросвят,  който съществува в нашата група „Златна рибка“, където на власт са уважението, добротата, взаимопомощта, инициативността, творческите изяви.

Щастливите усмивки на децата, успехите които постигат в своето индивидуално и колективно развитие и удовлетворението на техните родители, изразено в ежедневни отзиви или конкретни разговори са барометър за правилността  на подхода, който прилагаме в работата ни с децата.

Всички усилия на педагозите в група „Златна рибка“ неизменно водят до постепенно и  плавно преминаване на нашите възпитаници в следващия етап на тяхното вече училищно образование, като едновременно с това придобиват знания, навици и умения за по–нататъшната си среща с колективния живот на нашето общество.

 

                                          ДНЕВЕН РЕЖИМ  

             група „Златна рибка” за учебната 2023/2024г.

ГРУПА

ДФПВ

ДФПВ

ОФПВ

ДФПВ

ДФПВ

ДФПВ

ДФПВ

ДФПВ

ОФПВ

ДФПВ

Посрещане, дейност по избор, УГ и др.

Подготовка за закуска, закуска

Педагогически ситуации

Подкрепителна закуска

Игри, престой на открито, дейности по интереси, ДД извън ДОС

Подготовка за обяд и обяд

Подготовка за следобеден сън и следобеден сън

Тоалет, раздвижване, подготовка за закуска, закуска

Педагогически ситуации

ДД извън

ДОС,  свободни игри, изпращане

Първа възрастова група

6:00

8:30

8:30

9:00

9:00

10:00

10:00

10:20

10:20

12:00

12:00

13:00

13:00

15:30

15:30

16:30

16:30

16:50

16:50

18:00

Втора възрастова група

6:00

8:30

8:30

9:00

9:00

10:00

10:00

10:20

10:20

12:00

12:00

13:00

13:00

15:30

15:30

16:30

16:30

16:50

16:50

18:00

Трета възрастова група задължително предучилищно образование

6:00

8:30

8:30

9:00

9:00

10:30

10:30

10:45

10:45

12:30

12:30

13:00

13:00

15:00

15:00

15:30

15:30

16:30

16:30

18:00

Четвърта възрастова група задължително предучилищно образование

6:00

8:30

8:30

9:00

9:00

10:30

10:30

10:45

10:45

12:30

12:30

13:00

13:00

15:00

15:00

15:30

15:30

16:30

16:30

18:00

 

СЕДМИЧНА  ПРОГРАМА  ЗА  ЧЕТВЪРТА  ВЪЗРАСТОВА  ГРУПА 

„ЗЛАТНА РИБКА“ за учебната 2023/2024г.

 

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

сутрин

1.Математика

2.Физическа култура

 

1.Български език и литература

2.Околен свят

1.Изобразително изкуство

2.Математика

3.Музика

1.Български език и литература

2.Изобразително изкуство

1.Конструиране и технологии

2. Физическа култура

3.Музика

следобед

1.Български език и литература

1.Конструиране и технологии

1.Физическа култура

2. Математика

1. Околен свят

1. Физическа култура