Защо Монтесори, защо детска градина "Гина Кунчева"

Защо Монтесори, защо детска градина "Гина Кунчева"

Защо Монтесори, защо детска градина "Гина Кунчева"

Всеки родител мечтае детето му да развие своя потенциал, като същевременно расте щастливо, спокойно и уверено в собствените си способности. И начините да му помогнем не са един и два – в съвременната система на обучение и възпитание има редица методи, чрез които това може да бъде постигнато. Но има един по-нестандартен, който се отличава от останалите – методът Монтесори. Именно него, ние учителите от ДГ „Г. Кунчева“ избрахме да приложим в нашата работа.
При нас всички Монтесори учители са преминали курс на обучение и притежават Монтесори диплома от международно акредитиран за обучение на учители център.
Монтесори групите ни са обзаведени с пълен набор от подходящи за развитието Монтесори материали, ресурси и дейности и предразполагат към продуктивна атмосфера, където изобилстват радостта и уважението.