В А Ж Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В А Ж Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

поради удължаване времето за ремонтни дейности, детската градина ще започне работа с деца от 07 септември (вторник) 2021г.

Завръщането на децата ще става при следните условия:

1. Медицинска бележка за неопаразитеност от личен лекар при завръщането на детето.

2. За децата, отсъствали повече от два месеца трябва да се представи отрицателен резултат за чревни паразити, микробиология и паразитология.

3. За всички деца до края на месец септември трябва да бъде представен талон 5/6, който е необходимо да вземете от личния лекар.

4. За новопостъпващите деца в първа група в ДГ "Г. Кунчева" учебната година ще започне от 15.09. За тях е необходимо да бъде представен пълния пакет медицински изследвания.

Приемът на децата сутрин е от 7:00 до 8:30 часа.

Благодарим Ви за разбирането.