Заповед за възстановяване на посещенията в ДГ "Г. Кунчева"

Заповед за възстановяване на посещенията в ДГ "Г. Кунчева"

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че съгласно Заповед РД 01-194/30.03.2021г. на министъра на здравеопазването, проф. д-р Костадин Ангелов, детските градини ще работят, считано от 5 април 2021г.