Започна приемът на документи за постъпване в първа група

Започна приемът на документи за постъпване в първа група

Започна приемът на документи за постъпване в първа група

УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ,
от 04.01.2022 г.
В детска градина „Г. Кунчева“ – гр. Карлово, започва подаването на заявления за кандидатстване и записване в първа възрастова група на деца, родени през 2019 г.

Необходимите документи за кандидатстване са:

1.    Заявление за кандидатстване и записване в детската градина, което можете да изтеглите от тук.
2.    Копие от удостоверението за раждане на детето.
3.    Декларация за опериране с лични данни, която може да изтеглите от тук.
4.    За деца със специални образователни потребности е необходим документ за здравния статус, издаден от съответния здравен орган.
Документите ще се приемат от медицинската сестра на място в детската градина от родител/настойник на детето.