ДЕТСКА ГРАДИНА „ГИНА КУНЧЕВА” е общинско детско заведение за отглеждане и възпитание на деца от три до седемгодишна възраст. 

ДГ „Г. Кунчева” създава условия за физическото, духовното, нравственото и социалното развитие на детето, като гарантира неговите права, свобода и сигурност, достойнство и уважение, възпитава го в дух на мир и толерантност, приобщава го към българските традиции и културни ценности.


Всеки изминал ден всички виждаме нуждата от реформиране на методите на обучение, възпитание и образование. В процеса на търсене, екипът на ДГ „Г. Кунчева”  се насочихме към метода на Мария Монтесори, където открихме нещо ново и различно. В основата на метода на Монтесори лежи концепцията за активната личност, която свободно се саморазвива и самоизгражда чрез взаимодействия със специално създадена, стимулираща материална среда. Методът е интердисциплинарен и си поставя мащабни цели – самообновяване на човешкото общество чрез създаването на “новия човек”. Изграждането му по необходимост започва с отглеждането на “новото дете”, затова е необходимо да се използва „този най-чувствителен период от живота на човека”, за да се усъвършенства човечеството.

Като се ръководи от най-новите тенденции в развитието на образованието, ДГ „Г. Кунчева” заявява своята амбиция пред образователната и гражданската общност да продължи да променя и усъвършенства облика си като детска градина, която гарантира отлична подготовка на децата за училище; включва съвременни методи на обучение; разполага с постоянно квалифициращ се преподавателски екип; работи по европейски и национални проекти. Водещата идея на екипа ни е да предоставим на детето правото на щастие, радост, да се самоопределя, да расте със самочувствието на знаещо и можещо дете, значимо и обичано.

От свое име и от името на екипа на ДГ “Г. Кунчева“, Ви уверявам, че с радост ще посрещнем Вашето дете и сме готови заедно с Вас да се грижим за неговото възпитание и обучение. В ДГ “Г. Кунчева“ са създадени необходимите условия за пълноценно развитие на децата.

                          Нека заедно да отстояваме доброто, позитивното и градивното за нашите деца!

Христина Перчева, Директор на ДГ "Г. Кунчева"

 

Нека заедно да отстояваме доброто, позитивното и градивното за нашите деца.

Новини

БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

Защо Монтесори, защо детска градина "Гина Кунчева"

"Изкуство за благородна кауза"

Проекти

НП "ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ" ПО МОДУЛ 2 „ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“

Галерия